Korona na Slovensku – povinnost nosit roušku

Platnost nařízení od 1. října 2020, 06:00 hod
Platnost nařízení do: odvolání

Aktualizované 30. září 2020

Nošení roušky na veřejnosti venku je povinné pokud není možné dodržet minimálně 2 metry odstup od cizích osob.

Nadále platí povinnost nosit roušky všude v interiérech (i v prostředcích veřejné dopravy) mimo svého bydliště pro všechny osoby na území Slovenské republiky. Tato povinnost platí i v případě nošení výdechového respirátoru, který musí být rovněž překryt rouškou.

Namísto roušky můžete použít šálu nebo i jiné prostředky, které brání šíření kapiček do okolí.

Hlavní hygienik uděluje výjimku v povinnosti nosit roušku (nebo jiné prostředky, které brání šíření kapiček do okolí) pro tyto skupiny lidí:

 • děti do 3 let,
 • osoby žijící v jedné domácnosti při pobytu v exteriérech, pokud jsou od ostatních osob vzdáleny více než 2 metry,
 • osoby se závažnými poruchami autistického spektra,
 • řidičů veřejné dopravy, kteří jsou sami v uzavřené kabině odděleně od ostatního prostoru určeného pro přepravu osob,
 • žáků prvního stupně základní školy v interiéru školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žáků se středním a těžkým mentálním nebo sluchovým postižením,
 • děti v interiéru mateřské školy a jeslí,
 • osoby při výkonu sportu,
 • fotografované osoby na čas nezbytný pro výkon procesu fotografování,
 • osoby nevěsty a ženicha při svatbě,
 • účinkující při natáčení audiovizuálního díla nebo výrobě programu a výkonných umělců při podávání uměleckého výkonu,
 • osoby ve wellness a umělých koupališť,
 • účastníků zotavovacích akcí pro děti a mládež, včetně personálu, při všech aktivitách v rámci lokality, vyhrazené na řízení daného zotavovacího události, jakož i při pobytu ve volné přírodě,
 • zaměstnanců, kteří se nacházejí na pracovišti samotě.

Antigenní test COVID-19 – výtěr ze slin – s výsledkem do 15 minut. HYGISUN Rapid COVID-19 Antigen Test je rychlý, imunochromatografický test na bázi koloidního zlata pro kvalitativní stanovení antigenu Nucleocapsid Proteinu (tzv. N-proteinu) viru SARS-CoV-2 ze slin nebo sputa, který slouží jako rychlá a efektivní diagnostika infekce COVID-19.Test byl přidán do seznamu antigenních testů, které dostaly výjimku MZČR pro samotestování.

Výjimka v povinnosti nosit roušku mimo svého bydliště byla udělena i účinkujícím při výrobě nebo natáčení audiovizuálního díla , jakož i umělcům při podávání uměleckého výkonu. V tomto případě však musí být zajištěno následující:

 • dostupnost dezinfekce rukou,
 • pravidelná dezinfekce místa umělecké činnost (+ pravidelné větrání, pokud jde o interiér),
 • zákaz vstupu na místo umělecké činnosti osobám se zvýšenou tělesnou teplotou nad 37,2 ° C nebo s jinými příznaky COVID-19.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *